Rotarbeten

Glöm ej bort att använda dig av ROT-avdraget

Du kan få göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Material och resekostnader ger inte rätt till rotavdrag. Det är 30 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Kostnader för material, resor, utrustning eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.